ΚΕΚ ΙΡΙΣ

Logo der IRIS Organisation
Κα. Ουρανία Μπαλεστρινού
Κα. Σοφία Τσιορτού
Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου 38-40,
18545 Πειραιάς

Τηλ: +30 2104629300
Emails:
Ράνια: Σοφία: www.iris.edu.gr

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΡΙΣ

Το ΚΕΚ ιδρύθηκε το 2009 και έχει 3 παραρτήματα στην Ελλάδα. Παρέχει πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση σε ενήλικες κάνοντας χρήση νέων τεχνολογιών και παράλληλα προωθεί την διαβίου μάθηση μέσα από τα προγράμματα κατάρτισης και τις συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχει.

Το ΚΕΚ συνεργάζεται στενά με τον όμιλο Άποψη και ειδικά σε θέματα: ανταλλαγής καλών πρακτικών, εμπειριών, τεχνογνωσίας κα. Το ΚΕΚ ΙΡΙΣ μελετά και χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και ειδικότερα η-μάθηση, παιχνίδια, μάθηση μέσω κινητών τηλφώνων κα.

Το ΚΕΚ ΙΡΙΣ είναι υπεύθυνο για την ενότητα εργασίας 3- σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης.

Η κα Ουρανία Μπαλεστρίνου είναι η διαχειρήστρια του έργου. Σπούδασε κοινωνιολογία και δραστηριοποιείται στον χώρο του ΚΕΚ και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η κα. Μπαλεστρινού θα συμμετέχει στις διακρατικές συναντήσεις και τον συντονισμό του έργου για το ΚΕΚ ΙΡΙΣ.

Η κα. Σοφία Τσιορτού, ερευνήτρια στις νέες μεθοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων, θα συμμετέχει κυρίως στην ενσωμάτωση των μεθοδολογιών για την συγκεκριμένη ομάδα στόχο του έργου στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρίας.