Προηγούμενα έργα

Πιλοτικό πρόγραμμα της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 2005-2007. Soufflearning για τις ΜΜΕ

Εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία διεξάγωνται εκτός γραφείου στραγγίζουν το προσωπικό από τις μικρές επιχειρήσεις αφού συχνά διογανώνονται σε απομακρυσμένα σημεία – μακρυά από την επιχείρηση. Ως εκ τούτου, σε ένα συνεργατικό έργοτων εταιριών netz NRW eV Bonn Science Shop, δημιουργήθηκε η μέθοδος Soufflearning ειδικά για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μικρών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το πιλοτικό σχέδιο διήρκεσε για ένα χρονικό διάστημα έξι μηνών . Εργαστήρια των 1-2 ωρών διεξήχθησαν στο χώρο διαφόρων εταιριών. Διευθυντικά στελέχη και συνεργάτες όριζαν οι ίδιοι τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους για τις εκπαιδεύσεις με άμεση εφαρμογή των νέων γνώσεών τους στις καθημερινές καταστάσεις στο χώρο εργασίας. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης λαμβάναν αναντροφοδότηση από τους εκπαιδευτές τους.

Soufflearning σε όλη την Ευρώπη

Στο Έργο Leonardo -da- Vinci – Μεταφορά καινοτομίας (10/2010 – 09/ 2012) η μεθοδολογία μεταφέρθηκε σε οργανισμούς-εταίρους στη Γαλλία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ιταλία και στην περιοχή Upper Lusatia της Γερμανίας.

Οι ΜΜΕ που συμμετείχαν στις εκπαιδεύσεις είδαν βελτίωση στην απόδοση κόστους-εκπαίδευσης, συγκεκριμένα και πολύ λειτουργικά αποτελέσματα και αυξημένη παραγωγικότητα του προσωπικού τους. Η προθυμία των συνεργατών τους να συμμετάσχουν σε περαιτέρω κατάρτιση και να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδεύσης αυξήθηκε. Οι εκπαιδευτές που συμμετείχαν στο έργο απέκτησα επιπλέον επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Τα αποτελέσματα των εμπειριών παρουσιάστηκαν σε ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο τη συνέχιση της κατάρτισης σε ΜΜΕ μετά τη λήξη του έργου. Έτσι δημιουργήθηκαν επιπλέον συνεργασίες και μικρά δίκτυα αποτελούμενα από ΜΜΕ, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, και εκπαιδευτές σε εθνικό επίπεδο για την περαιτέρω διάδοση της μεθοδολογίας κατάρτισης Soufflearning.

*Soufflearning – Learning by prompting:
On-the-job Training and Qualification for Small and Micro-sized Enterprises
LEONARDO DA VINCI Transfer of Innovation in LIFELONG LEARNING PROGRAMME
DE/10/LLP-LdV/TOI/147321

Εταίροι του 2ου έργου Soufflearning (2010-2012)

Logo der Groupement d'Interet Public - Formation de l'Academie de Rennes
Mr Bertrand Boudey
6, rue Kleber
3500 Rennes
France
tel: +33.299251182
bertrand.boudey [at] ac-rennes.fr
Groupement d’intérêt public formation de l’académie de Rennes
About GIP-FAR
For vocational training in France organisations and networks play an important role at the regional and local level. The GRETA, groups of schools and education institutions for adult training in close geographic proximity build a nationwide network. They are supported by their Educational Academic Centre named “GIP” in every french region.

GIP-FAR is such a centre for the 4 Greta network of Brittany/Bretagne. These Greta (which head offices are located in Quimper, Lorient, St-Brieuc and Rennes) represent a great network of 260 schools, 50 vocational training counselors, 250 employed trainers and 700 free lancers and 2100 client enterprises. The assignements of GIP-FAR are: Training the trainers, training course design, validation of skills acquired through experience, consulting, fundraising for training, research and development (esp. through European Projects).

Logo der Euroform RFS

Mr Giampiero Costantini
P.zza della Libertà, 40
87036 Rende (CS)
Italia
tel: +39.0984.467735
info [at] euroformrfs.it
www.euroformrfs.it
About Euroform
Euroform RFS has been operating in the vocational guidance and training field since 1996, with the main goal of working as channeling vehicle between the labour market’s supply and demand, by …

 • Providing better understanding of the European labour market dynamics;
 • Increasing opportunities to enhance knowledge and competencies;
 • Working actively to foster a better integration of the labour forces;

The association is a training agency officially accredited by the government of the Calabria Region. Its main activities focus on vocational and continuous training, adult education and youth guidance, turning particular attention to international mobility by implementing placement programs for students, young workers and post-graduates, and exchange programs for education experts and teachers.

Euroform areas of expertise encompass a wide range of disciplines, and since 1998 the organisation implemented several successful placement and exchange projects in the framework of the European program Leonardo da Vinci: every year it offers the possibility to gain work experience in other European countries to over 300 youngsters.

In fact, in 2003, Euroform RFS founded the International Mobility Desk (SMI) in partnership with the administration of Cosenza Province and Calabria University (UNICAL). In its first three years of service, the SMI has delivered excellent supporting services to youth searching and applying for European mobility programs.

Logo der Alvit Innovation Education

Mr Martin Pokorný
Na Hradbách 1922/15
702 00 Ostrava
?eská republika
tel: +420.774242507
martin.pokorny [at] alvit.cz
www.alvit.cz
Über ALVIT
The company was founded in 1994. Today, it is presented by a group of young, enthusiastic project managers with very close connection to local universities in the Moravian-Silesian region. The basic impulse for their work is the location and the historical
background of the region, with over 1,3 million residents. This area has been for a long time orientated mainly in the mining and heavy
industry with all the effects on its population.

ALVIT offers and provides opportunities to improve these peoples’ lives through training, transfer of innovation and lifelong learning
education.

Key activities of the ALVIT company are transfer of innovation from our partners to our region. In the framework of the European Social Fund we develop our own innovation for trainers to improve their competitiveness. For actual information please check www.alvit.cz.

ALVIT is part of the European network CO.N.E.CT – an international non-for-profit association, too. It is formed by several organisations located all over Europe with the aim of promoting:

 • social inclusion
 • local development
 • European knowledge and active citizenship
 • equal opportunities for all
 • value and diversity of the European culture, language and citizenship
 • exchange of knowledge
 • sharing of good practices, ideas, skills and models both inside the CO.N.E.CT network and with other networks
 • personal and professional development
 • access to training and transnational education.

Logo des Wissenschaftsladen Zwittau

Dr Daniel Ludwig
Karl-Heinz Reiche
Innere Weberstr. 28
02763 Zittau
Deutschland
tel: +49.3583.611259
kontakt [at] wissenschaftsladen.eu
www.wissenschaftsladen.eu