Συχνές ερωτήσεις

Οι συχνές ερωτήσεις παρακάτω θα σας δώσουν αρχικές πληροφορίες σχετικά με την μέθοδο και διαδικασία Soufflearning.

Βασικά

Πως προετοιμάζονται οι εργαζόμενοι για την συνεδρία στον χώρο εργασίας τους;

Για πολλούς εργαζόμενους η συνοδεία στον χώρο εργασίας θα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Όπως είναι φυσικό, θα αναπτυχθούν ανησυχίες και ερωτήματα. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτές πρέπει να τους ενημερώσουν ακριβώς τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των συνεδρίων εκπαίδευσης.

Οι εργαζόμενοι πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην εύρεση του σωστού σημείου παρατήρησης για τους εκπαιδευτές για την διεξαγωγή της παρακολούθησης. Ο εκπαιδευτής, πριν την συνεδρία, κάνει πάντα μια μικρή προσωπική συζήτηση με τον εργαζόμενο ώστε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση. Ανατροφοδότηση δίνεται πάντα σε κατιδίαν συνομιλίες οι οποίες γενικά, εκτιμόνται από τους εργαζόμενους. Εντούτοις, η πρώτη συνεδρία / παρακολούθηση θα πρέπει να γίνει με πολύ προσεκτικό τρόπο. Με το πέρας της πρώτης εμπειρίας, και την αρχική ανατροφοδότηση, οι εργαζόμενοι αποκτούν μεγαλύτερη σιγουριά και τότε ξεκινά η προσωπική μαθησιακή διαδικασία.

Ποια προσόντα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτές;

Οι εκπαιδευτές Soufflearning χρειάζεται να είναι παρατηρητικοί, και να μπορούν να εργάζονται σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας και με διαφορετικές προσωπικότητες ατόμων. Θα πρέπει να έχουν αναπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας ώστε η λεπτομερεί ανατροφοδότηση που θα δίνουν να δημιουργεί κίνητρα. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι έμπειροι στα απαιτούμενα θέματα κατάρτισης. Δεν θα πρέπει να έχουν πρόβλημα να είναι στο παρασκήνιο και θα πρέπει να μπορούν να ενεργούν ως άτομα που επιλύουν προβλήματα αν αυτά προκύψουν. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διαμεσολαβούν μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση (εργοδότες / εργαζόμενοι).

Από που προέρχεται το όνομα Soufflearning;

Το όνομα Soufflearning είναι ένας μοναδικός νεολογισμός ο οποίος δημιουργήθηκε από τον Γερμανικό όρο soufflieren= παρακίνηση και αυτο-μάθηση στον χώρο εργασίας.

διοργάνωση

Πως διαχειρίζεται μια επιχείρηση τον απαιτούμενο χρόνο εκπαίδευσης και ειδικά στη διάρκεια της ώρας εργασίας;

Η έναρξη, διάρκεια και λήξη μιας συνεδρίας Soufflearning προσδιορίζεται στον αρχικό της σχεδιασμό. Η διάρκεια εξαρτάται κυρίως από τους στόχους κατάρτισης και τον αριθμό συμμετεχόντων.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απουσιάζουν από την εργασίας τους μόνο κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων καθώς και για τις σύντομες συζητήσεις ανατροφοδότησης με τον εκπαιδευτή τους. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ενημερώνει τον εργοδότη κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης Soufflearning. Αν υπάρξει ανάγκη για περεταίρω συνεδρίες με συγκεκριμένο υπάλληλο, καθορίζονται στη διάρκεια της αρχικής συνεδρίας.

Πόσο διαρκούν οι εκπαιδευτικές συνεδρίες;

Η συνεδρία θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μπορεί να αναλύσει διαφορετικές εργασιακές περιπτώσεις / συνθήκες εργασίας, προκειμένου να είναι εφικτή η καταγραφή μιας επαγγελματικής γνώμης και σχετικής ανατροφοδότησης. Συνήθως διαρκεί από μία έως δύο ώρες.

Πόσο διαρκούν τα εργαστήρια;

Το αρχικό εργαστήριο και αυτό του κλεισίματος, δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 2 ώρες το κάθε ένα. Αναφορικά με το εργαστήρια πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, το χρονοδιάγραμμά τους εξαρτάται από τα επιλεγμένα θέματα και τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Λειτουργία στον χώρο

Ποια είναι η αναλογία συνοδεία (job shadowing) από τον εκπαιδευτή και της αυτο-μάθησης;

Ανάλογα με το πόσο γρήγορα ο εργαζόμενος αφομοιονει την νέα γνώση και την εφαρμόζει στην καθημερινότητά του, ο αριθμός συνοδείων/συνεδριών διαφέρει από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. Ορισμένοι χρειάζονται μια δεύτερη συνεδρία νωρίτερα από άλλους. Άλλοι πάλι, χρειάζονται περισσότερο χρόνο μεταξύ συνεδριών και προτιμούν να αυτο-διδάσκονται για μεγαλύτερο διάστημα. Ωστόσο, δεν πρέπει να περνά περισσότερο από τρεις εβδομάδες ανάμεσα σε συνεδρίες διότι ο εκπαιδευτής – εκπαιδευόμενος, μπορεί να χάσουν την αρχική τους βάση συνεργασίας.

Που βρίσκονται οι εκπαιδευτές στη διάρκεια μιας συνεδρίας (job shadowing);

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει πάντα να μένει στο παρασκήνιο και να επικεντρώνεται κυρίως στην τήρηση των διαδικασιών εργασίας, την αλληλεπίδραση του υπαλλήλου με τους πελάτες, την παρατήρηση ομαδικής εργασίας κλπ. Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες δεν πρέπει να αισθάνονται καμία ενόχληση στη διάρκεια της παρατήρησης. Ο εκπαιδευτής μπορείς να ζητήσει τη γνώμη του εργαζόμενου – βοηθά πολύ στην αναμεταξύ τους σχέση. Αν ο εκπαιδευτής έχει την εντύπωση ότι ο εργαζόμενος είναι δυσαρεστημένος ή δεν αισθάνεται άνετα, μπορεί να προσαρμόσει την θέση του π.χ. να βγει έξω για λίγα λεπτά και να επιστρέψει. Οι εκπαιδευτές πρέπει να δείχνουν κατανόηση και να δίνουν χρόνο στους εργαζόμενους να συνηθίσουν στην παρουσία τους.

Ποια είναι η εμπειρία των εργαζομένων – τι θα αποκομίσουν;

Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν μέρος σε ένα αρχικό εργαστήριο όπου τους δίνονται πληροφορίες σχετικά με την μέθοδο, συναντούν των εκπαιδευτή τους και διαξάγεται μια διαδραστική εκπαιδευτική συνεδρία πάνω σε συγκεκριμένο θέμα κατάρτισης. Έχουν την δυνατότητα να κάνουν ερωτοαπαντήσεις και να προετοιμαστούν για την πρώτη συνοδευτική τους συνεδρία.

Έπειτα από μερικές μέρες ο εργαζόμενος είναι έτοιμος για την πρώτη συνεδρία στον χώρο εργασίας του ώστε να λάβει προσωπική ανατροφοδότηση. Θα συζητηθούν οι δεξιότητες και οι πιθανές δυνατότητες βελτίωσής τους. Τις επόμενες ημέρες θα εξασκήσουν στην εργασίας τους, αυτά που μάθανε. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω προσωπικές συζητήσεις και συνεδρίες.

Στο τέλος της διαδικασίας, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε ένα εργαστήριο κλεισίματος και περιγράφουν την εμπειρία και τα επιτεύγματά τους κατά τη διάρκεια των συνεδριών Soufflearning.

Κατανόηση

Μπορούν να συνδυαστούν τα πλεονεκτήματα της άτυπης και τυπικής μάθησης με την μέθοδο Soufflearning; Αν ναι, πως;

Ναι, η μέδοδος Soufflearning συνδυάζει κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά των παραπάνω. Τα πλεονεκτήματα της άτυπης μάθησης είναι:

Χαρακτηρίζεται από τη βιωματική μάθηση κατά τη διάρκεια πραγματικών διαδικασιών εργασίας μέσα στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες αποκτούν εμπειρική, πρακτική γνώση η οποία αντικατοπτρίζει τις καθημερινές δραστηριότητές τους και εμπειρίες στην εργασία τους. Η διαδικασία αποτελείται από > δράση > εμπειρία > αναστοχασμό > δράση> απόκτηση νέας εμπειρίας. Ο εκπαιδευτής συνοδεύει και συντονίζει την διαδικασία αναστοχασμού.

Επίσης στη διάρκεια μιας άτυπης μάθησης, υπάρχουν συχνά ακούσια μαθησιακά αποτελέσματα. Η ίδια διαδικασία μάθησης όμως, όπως και στην τυπική μάθηση, είναι καλά οργανωμένη και δομημένη. Η διαδικασία της μάθησης συνοδεύεται από επαγγελματίες εκπαιδευτές με διακριτικές δεξιότητες στη διδασκαλία, την κατάρτιση ενηλίκων και συμβουλευτικής.

Ποιος μπορεί να παρέχει συνεδρίες Soufflearning σε μια επιχείρηση;

Η μέθοδος και οι συνεδρίες Soufflearning πραγματοποιούνται μόνο από εκπαιδευτές οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την μέθοδο και είναι ενθουσιασμένοι από αυτό το είδος εκπαίδευσης που παρέχει υψηλά κίνητρα στους εκπαιδευομένους. Έχουν πολύ ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας και εμπειρία στα απαιτούμενα θέματα κατάρτισης.

Πόσες συνεδρίες εκπαίδευσης χρειάζονται;

Ανάλογα με το πόσο γρήγορα ο εργαζόμενος αφομοιονει την νέα γνώση και την εφαρμόζει στην καθημερινότητά του, ο αριθμός συνοδείων/συνεδριών διαφέρει από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. Ορισμένοι χρειάζονται μια δεύτερη συνεδρία νωρίτερα από άλλους. Άλλοι πάλι, χρειάζονται περισσότερο χρόνο μεταξύ συνεδριών και προτιμούν να αυτο-διδάσκονται για μεγαλύτερο διάστημα. Ωστόσο, δεν πρέπει να περνά περισσότερο από τρεις εβδομάδες ανάμεσα σε συνεδρίες διότι ο εκπαιδευτής – εκπαιδευόμενος, μπορεί να χάσουν την αρχική τους βάση συνεργασίας.