Πως προετοιμάζονται οι εργαζόμενοι για την συνεδρία στον χώρο εργασίας τους;

Για πολλούς εργαζόμενους η συνοδεία στον χώρο εργασίας θα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Όπως είναι φυσικό, θα αναπτυχθούν ανησυχίες και ερωτήματα. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτές πρέπει να τους ενημερώσουν ακριβώς τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των συνεδρίων εκπαίδευσης.

Οι εργαζόμενοι πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην εύρεση του σωστού σημείου παρατήρησης για τους εκπαιδευτές για την διεξαγωγή της παρακολούθησης. Ο εκπαιδευτής, πριν την συνεδρία, κάνει πάντα μια μικρή προσωπική συζήτηση με τον εργαζόμενο ώστε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση. Ανατροφοδότηση δίνεται πάντα σε κατιδίαν συνομιλίες οι οποίες γενικά, εκτιμόνται από τους εργαζόμενους. Εντούτοις, η πρώτη συνεδρία / παρακολούθηση θα πρέπει να γίνει με πολύ προσεκτικό τρόπο. Με το πέρας της πρώτης εμπειρίας, και την αρχική ανατροφοδότηση, οι εργαζόμενοι αποκτούν μεγαλύτερη σιγουριά και τότε ξεκινά η προσωπική μαθησιακή διαδικασία.

Posted in: Βασικά