Πως διαχειρίζεται μια επιχείρηση τον απαιτούμενο χρόνο εκπαίδευσης και ειδικά στη διάρκεια της ώρας εργασίας;

Η έναρξη, διάρκεια και λήξη μιας συνεδρίας Soufflearning προσδιορίζεται στον αρχικό της σχεδιασμό. Η διάρκεια εξαρτάται κυρίως από τους στόχους κατάρτισης και τον αριθμό συμμετεχόντων.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απουσιάζουν από την εργασίας τους μόνο κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων καθώς και για τις σύντομες συζητήσεις ανατροφοδότησης με τον εκπαιδευτή τους. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ενημερώνει τον εργοδότη κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης Soufflearning. Αν υπάρξει ανάγκη για περεταίρω συνεδρίες με συγκεκριμένο υπάλληλο, καθορίζονται στη διάρκεια της αρχικής συνεδρίας.

Posted in: διοργάνωση