Που βρίσκονται οι εκπαιδευτές στη διάρκεια μιας συνεδρίας (job shadowing);

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει πάντα να μένει στο παρασκήνιο και να επικεντρώνεται κυρίως στην τήρηση των διαδικασιών εργασίας, την αλληλεπίδραση του υπαλλήλου με τους πελάτες, την παρατήρηση ομαδικής εργασίας κλπ. Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες δεν πρέπει να αισθάνονται καμία ενόχληση στη διάρκεια της παρατήρησης. Ο εκπαιδευτής μπορείς να ζητήσει τη γνώμη του εργαζόμενου – βοηθά πολύ στην αναμεταξύ τους σχέση. Αν ο εκπαιδευτής έχει την εντύπωση ότι ο εργαζόμενος είναι δυσαρεστημένος ή δεν αισθάνεται άνετα, μπορεί να προσαρμόσει την θέση του π.χ. να βγει έξω για λίγα λεπτά και να επιστρέψει. Οι εκπαιδευτές πρέπει να δείχνουν κατανόηση και να δίνουν χρόνο στους εργαζόμενους να συνηθίσουν στην παρουσία τους.

Posted in: Λειτουργία στον χώρο