Μπορούν να συνδυαστούν τα πλεονεκτήματα της άτυπης και τυπικής μάθησης με την μέθοδο Soufflearning; Αν ναι, πως;

Ναι, η μέδοδος Soufflearning συνδυάζει κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά των παραπάνω. Τα πλεονεκτήματα της άτυπης μάθησης είναι:

Χαρακτηρίζεται από τη βιωματική μάθηση κατά τη διάρκεια πραγματικών διαδικασιών εργασίας μέσα στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες αποκτούν εμπειρική, πρακτική γνώση η οποία αντικατοπτρίζει τις καθημερινές δραστηριότητές τους και εμπειρίες στην εργασία τους. Η διαδικασία αποτελείται από > δράση > εμπειρία > αναστοχασμό > δράση> απόκτηση νέας εμπειρίας. Ο εκπαιδευτής συνοδεύει και συντονίζει την διαδικασία αναστοχασμού.

Επίσης στη διάρκεια μιας άτυπης μάθησης, υπάρχουν συχνά ακούσια μαθησιακά αποτελέσματα. Η ίδια διαδικασία μάθησης όμως, όπως και στην τυπική μάθηση, είναι καλά οργανωμένη και δομημένη. Η διαδικασία της μάθησης συνοδεύεται από επαγγελματίες εκπαιδευτές με διακριτικές δεξιότητες στη διδασκαλία, την κατάρτιση ενηλίκων και συμβουλευτικής.

Posted in: Κατανόηση