FAQ

Níže uvedené často kladené otázky poskytují první odpovědi na některé otázky, které se týkají metod a procesu projektu Soufflearning.

Základní

Jaký je původ slova “Soufflearning”?

Soufflearning je specifický neologismus, který je vytvořený z německého „soufflieren“ = „podnět“ a „samoučení se“ na pracovišti.

Jakou kvalifikaci musí mít školitelé?

Školitelé z projektu Soufflearning musejí mít dobré oko a cit pro různé pracovní situace a osobnosti. Měli by mít dobré komunikační schopnosti, aby byli schopní poskytnout detailní a motivující zpětnou vazbu. Školitelé musí být zkušení v požadovaných oborech školení. Nesmějí mít problém s tím, že budou v pozadí, na druhou stranu budou jednat a hledat řešení v případě, že se vyskytnou složitější situace. Školitelé by měli být schopní vyjednávat se všemi partnery projektu.

Jak se připravují zaměstnanci na doprovod na svém pracovišti?

Pro mnohé zaměstnance bude doprovod na pracovišti zcela novou zkušeností. Často nejsou zvyklí, a tak celkem přirozeně přijdou obavy a otázky. Školitelé jim však přesně popíší, jak bude doprovod vypadat.

Zaměstnanci se také zapojí do hledání vhodného místa pro doprovod během Soufflearningu. Školitelé mají vždy před začátkem doprovodu krátký osobní hovor se zaměstnancem, aby mohli odpovědět na poslední otázky. Zpětná vazba se poskytuje pouze v osobních pohovorech, což zaměstnanci obecně oceňují. Nicméně, první doprovod se musí uskutečnit s citem. Poté, co zaměstnanci poprvé projdou touto zkušeností a dostanou podpůrnou zpětnou vazbu, tak získají sebevědomí a individuální učební proces může začít.

Organizace

Jak dlouho trvají workshopy?

Každý úvodní a závěrečný Soufflearning workshop by neměl trvat déle než dvě hodiny.
Co se týče workshopů o konkrétních problémech, délka závisí na zvoleném tématu a počtu účastníků.

Jak dlouho trvá doprovod?

Doprovody by měly trvat dostatečně dlouho, aby bylo možno projít různými pracovními situacemi a poskytnout tak poté profesionální zpětnou vazbu. Obvykle jsou to jedna až dvě hodiny.

Na místě v provozu

Co konkrétně se bude se zaměstnanci dít?

Zaměstnanci se zúčastní úvodního workshopu, kde se dozví více o Soufflearningu, setkají se školitelem a projdou interaktivním školením o požadovaném problému školení. Jsou zodpovězeny otázky a zaměstnanci budou připraveni na první doprovod.

Po několika dnech jsou zaměstnanci doprovázeni poprvé a poté dostanou zpětnou vazbu. Zjistí, jaké jsou jejich schopnosti a které body je třeba optimalizovat. V následujících dnech zaměstnanci uplatní v praxi to, co se naučili. Pokračují osobní rozhovory a doprovody.

Na konci procesu se zaměstnanci zúčastní závěrečného workshopu a podají zprávu, jež se týká zkušeností a úspěchů během Soufflearningu.

Kde se nachází školitel v průběhu doprovodu?

Školitel se vždy drží v pozadí a soustředí se hlavně na to, jak se odvádí práce, jak se zachází se zákazníky, jak tým spolupracuje, atd. Jak zaměstnanci, tak zákazníci se nesmějí cítit jakkoli rušeni. Pomáhá, pokud se školitel zaměstnance zeptá na názor ohledně toho správného místa. Pokud si školitel myslí, že je zaměstnanec ze začátku nervózní, pak se může ze svého místa přesunout jinam, např. na chvíli odejde ven a přijde za několik minut zpět. Školitel bude empatický a poskytne zaměstnanci čas, aby si na doprovod zvyknul.

Jaký je optimální poměr mezi doprovodnými a učebními sekvencemi?

Záleží na tom, jak rychle jsou zaměstnanci použijí v praxi to, co se naučili a dle toho se také liší počet doprovodů. Někteří zaměstnanci potřebují pomoc při zkoušení nových přístupů, a proto mají brzký druhý doprovod. Jiní zase potřebují více času mezi těmito fázemi a chtějí si to delší dobu vyzkoušet sami. Proluka mezi dvěma doprovody by však neměla být delší než 3 týdny, pak by se mohlo stát, že školitel a zaměstnanec ztratí kontakt.

Pochopení

Kolik doprovodů zaměstnanec potřebuje?

Množství doprovodů záleží na každém jednotlivém zaměstnanci a jeho potřebách. Výsledkem osobního pohovoru a prvního doprovodu by mělo být povědomí o tom, jak intenzivní Souff-
learning
bude, co se týče proškolení požadovaných schopností. Průměrně jsou to dva až tři doprovody na zaměstnance, aby bylo dosaženo dobrých výsledků.

Kdo v podniku provádí Soufflearning?

Jsou to pouze vysoce kvalifikovaní školitelé, kteří dobře znají metodu Soufflearning a kteří jsou nadšení z tohoto druhu individuálního a motivačního školení. Mají dobře vyvinuté komunikační schopnosti a jsou zkušení, co se týče problémů, o kterých školení jsou.