FAQ – Често задавани въпроси

Най-често задаваните въпроси (FAQ) по-долу ви предоставят отговори за метода и процеса на Soufflearning.

Основи

По какъв начин служителите са подготвени за придружаванията на работното място?

За много служителите това да бъдат придружавани на техните работни места е необикновено преживяване. Съвсем естествено е да възникнат притеснения и въпроси. Следователно обучителите трябва да им кажат, какво точно ще се случи по време на тези сесии.

Служителите също участват в определянето на мястото, където да застане обучителят за наблюдение по време на сесиите Soufflearning. Обучителите винаги водят кратък личен разговор със служителя преди да отговорят на всички въпроси. Обратната връзка се дава единствено лице в лице, което обикновено служителите оценяват като положително. Въпреки всичко е важно първата сесия да бъде направена по внимателен начин. След като служителите са преминали през това веднъж и са получили насърчителна обратна връзка, обикновено те стават по-уверени и тогава започва индивидуалния учебен процес.

Какви квалификации е необходимо да притежават обучителите?

Обучителите по Soufflearning е необходимо да притежават наблюдателност и усет за различните работни ситуации и тип хора. Те трябва да имат добри комуникативни умения, за да могат да предоставят подробна и мотивираща обратна връзка. Обучителите трябва да притежават опит в сферата на необходимите обучителни въпроси (теми). Те не трябва да изпитват проблем от това да стоят на заден фон и да действат по начин, фокусиран върху вземането на решение при възникнали трудни ситуации. Обучителите трябва да умеят да посредничат в процеса на взаимодействие между всички партньори по проекта.

От къде произлиза името “Soufflearning”?

Soufflearning е уникален неологизъм създаден от немските думи “soufflieren”=да поискам и “self-learning” = самообучение на работното място.

Организация

Как дадена организация се справя с времето, необходимо за обучение в работно време?

Когато планирате обучителна сесия по Soufflearning, нейното начало и продължителност са ясно определени от самото начало. Продължителността зависи предимно от цели за обучение и броя на участниците.

Служителите ще отсъстват от работното си място единствено за работните срещи и за получаване на обратната връзка. Обучителят поддържа контакт с работодателя по време на този процес. Ако даден служител се нуждае от повече сесии, подходящото време за това може да се планира предварително.

Колко време отнемат тези придружителни сесии?

Сесията трябва да бъде достатъчно дълга, за да има възможност да се наблюдават най-различни ситуации на работното място, и за да се предоставят професионалните обратни връзки след това. Те обикновено траят от един до два часа.

Каква е продължителността на семинарите?

Първият и заключителният семинар Soufflearning не трябва да отнемат повече от два часа всеки. По отношение на работните срещи, предназначени за обсъждане на конкретни въпроси, тяхната продължителност зависи от избраните теми и броя на участниците.

Дейност на работното място

Какво трябва да бъде съотношението между придружаванията (наблюдения) от страна на обучителя и самообучителните дейности?

В зависимост от това колко бързо служителите могат успешно да приложат наученото в практиката, броят на обучителните сесиит се различава. Някои служители имат нуждата да бъдат подкрепени с втора сесия на по-ранен етап. Други се нуждаят от повече време между сесиите и предпочитат да се учат сами за себе си за по-дълъг период от време. Въпреки това не трябва да има повече от три седмици между две придружителни сесии, в противен случай обучителят и служителят могат да изгубят изградената до момента основа.

Къде се позиционират обучителите по време на тези придружителни сесии?

Обучителят трябва винаги да стои някъде на заден план и да се съсредоточи предимно върху наблюдение на работните процеси, взаимодействието с клиенти, работата в екип и т.н. Нито служителите, нито клиентите трябва да бъдат обезпокоявани. Може да ви бъде от полза, да проучите, какво е мнението на служителя. Ако обучителят остане с впечатлението, че служителят се чувства неудобно, той/ тя може да действа спрямо неговото/ нейното виждане, например да излезе навън за няколко минути и да се върне по-късно. Обучителите трябва да бъдат емпатийни и да дават време на служителите да свикнат с тяхното присъствие.

През какво, по-конкретно, ще преминат служителите?

Служителите вземат участие в първата работна среща, където ще получат информация за Soufflearning, ще се запознаят с обучителя и ще участват в интерактивна обучителна сесия по съответния въпрос. Те имат възможността да задават въпроси и да се подготвят за първата обучителна сесия.

Няколко дни по-късно служителите са придружени за първи път и след това получават индивидуална обратна връзка. Те разбират какви умения и възможности могат да подобрят. През следващите дни те практикуват това, което са научили. След това следват индивидуални разговори и допълнителни сесии.

В края на процеса служителите участват в заключителната работна среща и докладват относно техния опит и постижения по време н Soufflearning.

Разбиране

Възможно ли е да се съчетаят предимствата на информалното и формалното обучение с Soufflearning? Ако е възможно, по какъв начин?

Да, Soufflearning съчетава някои от основните характеристики на двата начина. Предимствата на информалното обучение са следните:То представлява учене от опит по време на реални работни процеси в работна среда. Участниците получават практически познания, като разсъждават върху техните преживявания по време на техните ежедневни дейности. Последователността се състои от > действие > опит > размисъл > действие > ново преживяване (опит). Обучителят съпровожда и модерира (направлява) важния процес на размисъл.

Подобно на информалното обучение често се наблюдават и непреднамерени резултати от обучението. Но самия процес на учене не е случаен, подобно на формалното обучение, процесът е добре организиран и структуриран. Той се осъществява от професионални обучители с отличителни умения в преподаването, обучението на възрастни, консултирането и коучинга.

 

 

От колко придружителни сесии се нуждаят служителите?

Броят на сесиите на един служител зависи от индивидуалните нужди. Личните разговори и първата сесия ще ви дадат насока за това, колко интензивно трябва да бъде обучението за конкретния служител. Средно на служител са достатъчни по 2-3 сесии, за да се постигнат добри резултати.

Кой може да изпълнява Soufflearning в дадена организация?

Soufflearning се изпълнява единствено от висококвалифицирани обучители, които са запознати добре с метода и които са ентусиазирани относно този вид индивидуално и мотивационно обучение. Те имат добре развити комуникативни умения и имат опит по съответните, включени в обучението въпроси.